+46 (0)940 -150 59 info@lillahotelletvilhelmina.se

GDPR & Cookies

Från den 25 maj 2018 gäller den nya Dataskyddförordningen (GDPR), som ersätter Personuppgiftslagen (PUL) och gäller för alla EU-länder.

GDPR har tagits fram för att skydda dig som kund och dina rättigheter avseende hantering och spridning av dina personuppgifter.

Lilla Hotellets gäster skall känna sig trygga i att deras registrerade uppgifter inte används på ett otillbörligt vis.

Lilla Hotellet behandlar dina personuppgifter i olika sammanhang, t ex när övernattar på vårt hotell eller nyttjar tjänster som vi tillhandahåller. Strandbergs Lilla Hotell Aktiebolag med organisationsnummer 556477-9865 driver Lilla Hotellet med adress GRANVÄGEN 1, 912 32 Vilhelmina, 0940-150 59 och e-post; info@lillahotellet.se. Strandbergs Lilla Hotell Aktiebolag är ansvarig för behandlingen av personuppgifter i våra system för bokning, fakturering och hotelldrift.

I samband med de bokningar som du gör själv eller som andra gör på uppdrag av dig, behandlar vi personuppgifter som vi behöver för att kunna uppfylla avtalet om bokning och köp av tjänster. Detta avser uppgifter som du lämnar till oss direkt eller som du lämnar till oss via en resebyrå eller in agent.

Vi behandlar t ex upplysningar avseende din identitet, dina kontaktuppgifter liksom din betalningsinformation. Dessutom behandlar vi andra uppgifter som du kan ha lämnat och som har betydelse för din vistelse hos oss. Detta kan avse information om allergier eller speciella önskemål avseende din vistelse. Vi registrerar alla köp och beställningar du gör hos oss, t.ex. restaurang och room service, för att vi ska kunna leverera dessa tjänster och för att du ska kunna betala för dem. Kontakt inför, under och efter vistelsen via telefon och e-post kan förekomma. Vi behandlar dessa uppgifter i vårt system så länge som det är nödvändigt för att kunna uppfylla bokningsavtalet med dig och så länge som gällande lagar och förordningar kräver att vi gör så.

Om du kontaktar vår växel eller på annat sätt vänder dig till oss med förfrågningar, behandlar vi de personuppgifter du lämnar i den utsträckning det behövs för att kunna besvara och logga din förfrågan. Basen för detta är legitima intressen, för att kunna uppfylla avtal med dig eller för att besvara dina förfrågningar.

I vissa fall kan Lilla Hotellet tvingas att behandla personuppgifter när gällande förordningar, inklusive GDPR, giltig myndighetsorder eller domstol ålägger eller tillåter oss detta. Vi lämnar inte ut dina personuppgifter till tredje part utan ditt samtycke eller utan att gällande lagar, inklusive GDPR, giltig myndighetsorder eller domstol tillåter eller ålägger oss detta.

Som fysisk person har du ett antal rättigheter enligt GDPR. Du har rätt att begära information, rättelse eller radering av de personuppgifter som vi behandlar avseende dig. Du har vidare rätt att begära begränsning av behandling, göra invändningar mot behandlingen och rätt till dataportabilitet.

För att tillämpa dina rättigheter kan du skicka e-post till info@lillahotellet.se. Vi besvarar din begäran så fort som möjligt, dock senast inom 30 dagar.

Lilla Hotellet kommer att be dig att bekräfta din identitet eller be dig lämna ytterligare information innan vi låter dig utöva dina rättigheter gentemot oss. Detta gör vi för att försäkra oss om att vi endast lämnar ut dina personuppgifter till rätt person.

Cookies

Vi använder cookies för att förbättra användarupplevelsen på vår hemsida. En cookie är en liten textfil som sparas på din enhet (t.ex. smartphone, dator eller surfplatta). Cookies hjälper till att identifiera vilka sidor som besöks på vår webbplats. Den information som sparas med hjälp av cookies kan t.ex. vara hur du använder webbplatsen, vilken webbläsare du använder och vilka webbsidor du har besökt.

En permanent cookie ligger kvar på din enhet under en förutbestämd tid. En sessioncookie sparas tillfälligt i din enhets minne medan du är inne på våra hemsidor. De senare raderas när webläsaren stängs ner. Vi använder både permanenta cookies och sessioncookies.

Om du inte vill att våra webbsidor sparar cookies på din enhet, kan du inaktivera cookies i din webbläsare. Om du inaktiverar cookies kommer funktionaliteten på våra webbsidor att minska.

Vi arbetar kontinuerligt med utveckling och förbättring av våra tjänster gentemot våra kunder. Detta kan komma att ändra tillvägagångssättet eller omfattningen av vår behandling av personuppgifter. Informationen vi lämnar i denna integritetspolicy kommer därför att ändras och uppdateras från tid till annan. Vi kommer också att ändra integritetspolicyn i enlighet med nya regler eller om myndighetspraxis kräver så.

Address

Lilla Hotellet
Granvägen 2
912 32 Vilhelmina

Phone / Telefon

+46 (0) 940-150 59

Email / Epost

info@lillahotelletvilhelmina.se

Get In Touch / Hör av dig

Kontakta oss här så återkopplar vi och bekräftar din bokning så snart vi kan. Din bokning är deffenitiv först när du fått svar från oss.

UA-107125655-2